Telling time

Deze klok vertelt je hoe laat het is. En zoals het hoort: want mensen zeggen niet dat het twee uur drieënvijftig is. Het is namelijk bijna vijf voor drie.


Terug naar projecten